Zapraszamy na stronę

Premium Language Solutions

Szkolenia i kursy językowe

pls

Coaching » Sposób pracy

W jaki sposób pracujemy?

 


Pracujemy zgodnie z definicją coacha, uznaną przez International Coaching Community zawierającą następujące aspekty:

·  Coach pomaga klientom rozwijać się szybciej i osiągać lepsze rezultaty,

·  Coach koncentruje się na celach, które wybiera klient,

·  Coach dostosowuje się do indywidualnych potrzeb klienta,

·  Coach wyłania rozwiązania oraz strategie z informacji pochodzących od klienta,

·  Coach zapewnia nową perspektywę,

·  Coach pomaga klientowi w budowaniu jego naturalnej siły,

·  Podstawą coachingu jest idea, że klient jest twórczy i pełen zasobów (resourceful).

·  Podstawą coachingu jest idea, że klient pracuje po to, aby osiągnąć założone przez siebie cele,

·  Siła coachingu wynika z relacji jak panuję pomiędzy coachem i klientem.

 

Sposób pracy

 

Coaching jest procesem, którego sesje odbywają się co dwa lub trzy tygodnie po 90 minut.

 

Po pierwszym spotkaniu podpisujemy kontrakt coachingowy, w którym zawieramy - co i w jakim czasie klient chce osiągnąć.

 

Działamy w atmosferze zaufania i poufności

Alternative content