Zapraszamy na stronę

Premium Language Solutions

Szkolenia i kursy językowe

pls

Consulting » CSR – odpowiedzialny biznes

CSR – odpowiedzialny biznes

 

W ostatnich latach CSR (Corporate Social Responsibility) staje się coraz modniejsze.


Odpowiedzialny biznes to dobrowolna strategia każdej organizacji uwzględniająca społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w jej działalności oraz w kontaktach z interesariuszami.

CSR przynosi firmom wiele korzyści. Należą do nich m.in.:


- wzrost zainteresowania inwestorów


- wzrost konkurencyjności


- zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy


- poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi


- kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników


- podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy


Dlatego też staramy się przekonać naszych klientów do rozwiązań CSR.


Warto zaznaczyć, iż CSR nie dotyczy jedynie dużych korporacji. Małe firmy, o lokalnym rodowodzie, funkcjonują w miejscu, gdzie żyją i mieszkają ich właściciele i pracownicy. Są zatem blisko lokalnych spraw i mogą rozwiązywać lokalne problemy.

Alternative content