Zapraszamy na stronę

Premium Language Solutions

Szkolenia i kursy językowe

pls

WAŻNE INFORMACJE
WYDAWCĄ SERWISÓW PROMOCYJNO – INFORMACYJNYCH JEST DREAMING TREE ŁUKASZ CHMIELECKI ŚWIADCZĄCE USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI I SZKOLEŃ. USŁUGI ZNANE RÓWNIEŻ JAKO MARKI DREAMING TREE ŁUKASZ CHMIELECKI TO MIĘDZY INNYMI PUBLICSPEAKING.EDU.PL, KTÓRE DOSTARCZA USŁUGI O CHARAKTERZE DORADCZYM I EDUKACYJNO SZKOLENIOWYM W ZAKRESIE KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ.

 

DANE OSOBOWE

UŻYTKOWNIK MOŻE KORZYSTAĆ Z SERWISÓW INTERNETOWYCH DREAMING TREE ŁUKASZ CHMIELECKI NIE UJAWNIAJĄC SWOICH DANYCH OSOBOWYCH. DREAMING TREE ŁUKASZ CHMIELECKI MOŻE JEDNAKŻE POTRZEBOWAĆ INFORMACJI OD UŻYTKOWNIKA, MIĘDZY INNYMI W CELU PRZETWARZANIA I ROZPATRYWANIA ZAMÓWIEŃ OFERTOWYCH, PROWADZENIA KORESPONDENCJI, UDOSTĘPNIANIA FUNKCJI SUBSKRYPCJI. DREAMING TREE ŁUKASZ CHMIELECKI MOŻE ZAŁĄCZYĆ DANE OSOBOWE W CELU ZAKOŃCZENIA TRANSAKCJI LUB ŚWIADCZENIA LEPSZEGO SERWISU.DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW SĄ PRZECHOWYWANE I PRZETWARZANE W SPOSÓB ZGODNY Z ZAKRESEM UDZIELONEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZEZWOLENIA ORAZ WYMOGAMI PRAWA POLSKIEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZGODZIE Z USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. (DZ. U. NR 133, POZ. 883 Z PÓŹN. ZM.).

 

ZAKRES WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. W ŻADNYM WYPADKU DREAMING TREE ŁUKASZ CHMIELECKI NIE BĘDZIE SPRZEDAWAĆ DANYCH ZEBRANYCH O UŻYTKOWNIKU PODMIOTOM TRZECIM.

 

2. REALIZOWANIE ZAMÓWIEŃ UŻYTKOWNIKA PRZEZ DREAMING TREE ŁUKASZ CHMIELECKI LUB STRONY TRZECIE.

 

3. NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW Z UŻYTKOWNIKIEM W CELU PRZEPROWADZENIA ANKIET DOTYCZĄCYCH ZADOWOLENIA KLIENTA, BADAŃ RYNKOWYCH LUB W ZWIĄZKU Z ŚWIADCZONYMI USŁUGAMI.

 

4. REALIZOWANIE PRZEZ DREAMING TREE ŁUKASZ CHMIELECKI I WYBRANE ORGANIZACJE DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH, JEŚLI UŻYTKOWNIK WYRAZIŁ ZGODĘ NA UŻYWANIE DANYCH OSOBOWYCH.

 

5. PRZEPROWADZANIE ANALIZ W FORMACIE UNIEMOŻLIWIAJĄCYM IDENTYFIKACJĘ DANYCH.

 

6. ROZWIJANIE WZAJEMNYCH KONTAKTÓW BIZNESOWYCH.

 

7. DANE ZBIERANE PODCZAS REJESTRACJI BĘDĄ WYKORZYSTANE WYŁĄCZNIE DO UMOŻLIWIENIA UŻYTKOWNIKOWI ZALOGOWANIA SIĘ DO NASZEGO SYSTEMU. REJESTRACJA JEST OBOWIĄZKOWA JEŻELI UŻYTKOWNIK CHCE UZYSKAĆ DO WEWNĘTRZNYCH MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH.

 

8. JEŻELI UŻYTKOWNIK ZAPISANY JEST DO OTRZYMYWANIA, NA PRZYKŁAD INFORMACJI W FORMIE NEWSLETTER, DANE UŻYTKOWNIKA WYKORZYSTYWANE SĄ W CELU WYSŁANIA DANEGO DOKUMENTU W FORMIE ELEKTRONICZNEJ LUB POCZTOWEJ.

 

9. DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE MOGĄ BYĆ UŻYTE DO ANALIZY ZACHOWAŃ UŻYTKOWNIKÓW NA STRONACH DREAMING TREE ŁUKASZ CHMIELECKI, ZBIERANIE DANYCH DEMOGRAFICZNYCH O UŻYTKOWNIKACH, LUB DO PERSONALIZACJI ZAWARTOŚCI STRON INTERNETOWYCH DREAMING TREE ŁUKASZ CHMIELECKI.

 

10. DANE ZBIERANE W TRAKCIE KORESPONDENCJI POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM, A SERWISEM DREAMING TREE BĘDĄ WYKORZYSTYWANE WYŁĄCZNIE W CELU ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA JAK RÓWNIEŻ W CELU INFORMOWANIA O AKTUALIZACJACH OFERTOWYCH DREAMING TREE ŁUKASZ CHMIELECKI.

 

11. W PRZYPADKU NARUSZENIA REGULAMINU SERWISÓW DREAMING TREE ŁUKASZ CHMIELECKI, NARUSZENIA PRAWA, LUB GDY BĘDĄ WYMAGAŁY TEGO PRZEPISY PRAWA,  DREAMING TREE ŁUKASZ CHMIELECKI ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO UDOSTĘPNIENIA DANYCH UŻYTKOWNIKA WYMIAROWI SPRAWIEDLIWOŚCI.

 

DECYZJE UŻYTKOWNIKA
PO ZGROMADZENIU PRZEZ DREAMING TREE ŁUKASZ CHMIELECKI DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA, UŻYTKOWNIK MOŻE POINFORMOWAĆ DREAMING TREE ŁUKASZ CHMIELECKI, ŻE NIE ŻYCZY SOBIE, ABY JEGO DANE OSOBOWE BYŁY WYKORZYSTYWANE W CELU NAWIĄZYWANIA DALSZYCH KONTAKTÓW HANDLOWYCH; DREAMING TREE ŁUKASZ CHMIELECKI ZOBOWIĄZUJE SIĘ USZANOWAĆ WOLĘ UŻYTKOWNIKA.W CELU USTALENIA DANYCH STATYSTYCZNYCH O RUCHU UŻYTKOWNIKÓW ORAZ UŁATWIENIA UŻYTKOWNIKOM KORZYSTANIA Z TREŚCI SERWISU, SPÓŁKA UŻYWA TECHNOLOGII ZNANEJ JAKO COOKIES, TJ. INFORMACJI ZAPISYWANYCH PRZEZ SERWER SERWISU NA KOMPUTERZE UŻYTKOWNIKA, KTÓRE SERWER TEN MOŻE ODCZYTAĆ PRZY KAŻDORAZOWYM POŁĄCZENIU SIĘ Z TEGO KOMPUTERA. UŻYTKOWNIK MOŻE W KAŻDEJ CHWILI WYŁĄCZYĆ W SWOJEJ PRZEGLĄDARCE INTERNETOWEJ OPCJĘ PRZYJMOWANIA COOKIES, CO NIE SPOWODUJE UTRUDNIEŃ W KORZYSTANIU Z TREŚCI SERWISU. WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT WYŁĄCZANIA COOKIES DOSTARCZAJĄ INSTRUKCJE POSZCZEGÓLNYCH PRZEGLĄDAREK ORAZ TREŚĆ SEKCJI "HELP" DANEJ PRZEGLĄDARKI.

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
WSZELKIE PRAWA DO SERWISÓW DREAMING TREE ŁUKASZ CHMIELECKI, TJ. ELEMENTÓW GRAFICZNYCH, TEKSTOWYCH JAK RÓWNIEŻ UKŁADU STRON SERWISU, SĄ ZASTRZEŻONE, O ILE NIE ZOSTAŁO W SPOSÓB WYRAŹNY ZAZNACZONE INACZEJ. KORZYSTANIE Z TREŚCI UMIESZCZONYCH W SERWISACH NIE OZNACZA NABYCIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA JAKICHKOLWIEK PRAW DO MATERIAŁÓW W NIM ZAWARTYCH. ELEMENTY UDOSTĘPNIONE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAPISU NA DYSKU LOKALNYM UŻYTKOWNIKA SĄ WYŁĄCZNIE MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI I/LUB PROMOCYJNO – HANDLOWYMI, SĄ WŁASNOŚCIĄ DREAMING TREE ŁUKASZ CHMIELECKI I NIE MOGĄ BYĆ POWIELANE, MODYFIKOWANE LUB WYKORZYSTYWANE W CELACH ZAROBKOWO-PROMOCYJNYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB PODMIOTY TRZECIE BEZ PISEMNEJ ZGODY DREAMING TREE ŁUKASZ CHMIELECKI..

E-MAIL:  info@dreamingtree.plAlternative content