Zapraszamy na stronę

Premium Language Solutions

Szkolenia i kursy językowe

pls

Szkolenia » Zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem i efektywność osobista


Cel szkolenia

 

Poznanie i opanowanie  zasad racjonalnego gospodarowania własnym czasem, wdrożenie technik planowania czasu i metod pracy jako osobistej strategii sukcesu. Utrwalenie pozytywnego nastawienia i osobistej samodyscypliny do zarządzania własnym czasem.

 

Program:

 

1.Ja i czas.

-  czas i zarządzanie czasem

- alokowanie czasu,

-  trudności w gospodarowaniu czasem; „pożeracze czasu”,

-  pozytywne i negatywne nawyki związane z gospodarowaniem czasem,

-  analiza SWOT

 

2. Wyznaczanie priorytetów w pracy.

matryca Eisenhowera

reguła Pareto,

metoda ABC

 

3.Planowanie czasu.

określanie i ustalanie celów - SMARTER,

reguły skutecznego planowania,

planowanie roczne, kwartalne, miesięczne i dzienne:

metoda Gantta,

technika ALPEN.

organizacja dnia:

-  rola przerw i regeneracji

-  krzywa dobowej wydajności

-  radzenie sobie z osobami przeszkadzającymi w pracy

planowanie na piśmie,

błędy w planowaniu,

kontrola planu.

 

4. Współpraca w firmie a efektywne wykorzystanie czasu

komunikacja w miejscu pracy

konstruktywna pochwała i konstruktywna krytyka,

błędy w komunikacji

prośby w komunikacja

empatia

inteligencja emocjonalna

inteligencja społeczna

 

5.Asertywność  w miejscu pracy.

stanowcze "nie",

nauka i ćwiczenie umiejętności asertywnej odmowy.

 

6.Delegowanie.

różnica między zadaniem a celem,

cechy dobrego zadania,

delegowanie jako narzędzie zarządzania,

obawa przed delegowaniem

reguły delegowania,

wyznaczanie właściwych osób do właściwych zadań,

trudności napotykane podczas delegowania zadań.

 

7.Motywacja z zarządzanie czasem


8.Narzędzia pomocne w planowaniu czasu.

 

9.Indywidualny plan działania.

 

10.Sen i stres

 

Szkolenie ma formę treningu umiejętności. Podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji Następnie uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne, biorą udział w symulacjach i moderowanych dyskusjach moderowanych. W trakcie szkolenia uczestnicy rozwiązują testy kompetencyjne, analizują przypadki rzeczywiste oraz dydaktyczne.  Każde z ćwiczeń podlega analizie i omówieniu (przez grupę i przez trenera).

 

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

  • racjonalnie gospodarować własnym czasem,
  • wdrożyć techniki planowania czasu i metody pracy,
  • panować nad przebiegiem czasu pracy przez właściwe kształtowanie dnia pracy.

Powyższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia wewnętrznego dla firm, uprzednio modyfikując je  w kierunku Państwa potrzeb.

  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat ukończenia,
  • lunch,
  • serwis kawowy,
  • konsultacje poszkoleniowe on-line

Czas trwania:16 godzin, czyli 2 dni

Cena: 890 zł

Przy zamówieniu na 2 osoby 4 %

Przy zamówieniu na 3 osoby 6 %

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji oraz wyceny szkolenia "Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy" prosimy o kontakt.

 

Zobacz terminy szkoleń otwarych


Pobierz formularz zgłoszeniowy

Alternative content